Nederlands jongste, maar mooiste natuurgebied! De Marker Wadden!

Marker Wadden is een groot project dat zorgt voor het natuurherstel van het Markermeer. Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland. Met de aanleg van Marker Wadden creëren Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis een robuust natuurgebied in het hart van Nederland, waar we op innovatieve wijze bouwen met en voor de natuur. Met een eerste bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kon dit project van start gaan.

De biodiversiteit is hier enorm. Tijdens onze wandeling troffen we regelmatig baardmannetjes aan en vanuit de vele observatie mogelijkheden is het prima fotograferen. De diverse wandelroutes zijn duidelijk aangegeven.

Baardmannetje vrouwtje

Favoriet is de kijkhut welke je op ooghoogte een mooi uitzicht geeft over het water op zodoende broedende kluten en visdiefjes te kunnen fotograferen.

Visdiefjes

Related posts