Foto van de maand oktober.

Velduil in glijvlucht tijdens zijn jacht.